Jump to content
AdriaCraft - Blizzard Community Fansite Forum
Sign in to follow this  
Silencer

Zakon o zaštiti potrošača

Recommended Posts

Danas je stupio na snagu novi zakon o zaštiti potrošača, pa možete da pogledate par glavnih promena - http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/danas_stupio_na_snagu_novi_zakon_o_zastiti_potrosaca.83.html?news_id=83539

 

Malo smo sad bolje osigurani za kupovinu tehnike ;)

 

Novim zakonskim rešenjima skraćen je rok u kome trgovac odgovara na reklamaciju sa 15 na osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

 

Novi zakon predviđa i da nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe prodavcu, neće biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Predviđene su i posebne kaznene odredbe za trgovca koji reklamaciju ne reši u roku i na način sa kojima se potrošač saglasio.

 

Zakonom je precizirano i da se roba može popravljati, samo ako kupac koji reklamira to dozvoli.

 

Novi Zakon o zaštiti potrošača predviđa i da su trgovci u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama, a koja će sadržati sve neophodne elemente iz kojih će se videti čitav tok dešavanja u vezi reklamacije.

 

Propisana je i obaveza trgovca da vrati novac potrošaču ukoliko mu ne isporuči robu u ugovorenom roku ili najkasnije u roku od 30 dana ako drugo nije ugovoreno.

 

Kada kupuju na daljinu, preko Interneta, od trgovačkih putnika ili na prezentacijama u ugostiteljskim objektima, potrošači imaju pravo da odustanu od ugovora i robu vrate u roku od 14 dana od dana obavljene kupovine. Trgovac je dužan da potrošača obavesti da ima pravo da se predomisli i robu vrati, a mogućnost predomišljanja i povraćaja robe trgovcu moguća je samo kod ovih oblika kupovine.

 

Zakon predviđa i posebnu zaštitu za socijalno ugrožene potrošače kojima ne sme biti obustavljeno snabdevanja električnom energijom ili gasom tokom grejne sezone.

 

Novim Zakonom oblast usluga od opšteg ekonomskog interesa je jasna i precizno definisana u pojmovnom smislu (elektronske komunikacije, snabdevanje električnom energijom, toplotnom energijom, vodom za piće, prevoz putnika u javnom prevozu, odlaganje otpada i sločno).

Davaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa, po novom zakonu su u obavezi da formiraju posebne komisije za rešavanje reklamacija, a u kojima će mesto imati predstavnici potrošačkih organizacija koje se nalaze na evidenciji ministarstva.

 

Novim Zakonom o zaštit potrošača definisan je pojam "kolektivni interes potrošača", a kolektivna zaštita potrošača se odnosi na sprečavanje nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odredbi.

 

Novim zakonom, ukida se sudska taksa za potrošačke sporove do vrednosti od 500.000 dinara.

 

Inspekcija prema novom zakonu ima širi obim ovlašćenja, a jedan od najvažnijih ciljeva novog zakona je i jačanje potrošačkog pokreta u Srbiji, jer su detaljnije precizirani kriterijumi po kojima udruženje može biti upisano u evidenciju koju vodi nadležno Ministarstvo.

 

Kako kažu u Ministarstvu trgovine novi Zakon o zaštiti potrošača je skoro 99 odsto usklađen sa evropskom praksom.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zakonom je precizirano i da se roba može popravljati, samo ako kupac koji reklamira to dozvoli.

hvala bogu!

Jel to znaci da u teoriji mozes da trazis da ti roba bude zamenjena umesto popravljena?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×